Magyar – Európai Parlamentben – Módosítás 50 – Apasági szabadság

Módosítás 50 – Apasági szabadság
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
92/85/EGK irányelv
8 a cikk (új)

Módosítás a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat – A7-0032/2010

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0032+0+DOC+XML+V0//HU

Módosítás
1a. A szöveg a következő 8a. cikkel egészül ki:
„8a. cikk
Apasági szabadság

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy azok a munkavállalók, akiknek élettársa a közelmúltban szült, jogosultak legyenek teljes mértékben fizetett és másra át nem ruházható, legalább kéthetes egybefüggő szabadságra, amelyet a házastárs vagy élettárs szülése után a szülési szabadság ideje alatt kötelezően ki kell venniük;

Határozottan ösztönzik azokat a tagállamokat, amelyek még nem vezettek be teljes mértékben fizetett és másra át nem ruházható, a szülési szabadság időtartama alatt legalább kéthetes egybefüggő időszakra kötelezően kiveendő, a házastárs vagy élettárs szülése után járó szabadságot, hogy ezt tegyék meg annak érdekében, hogy előmozdítsák a két szülő egyenlő arányú részvételét a családi jogok és kötelezettségek kiegyensúlyozásában;

(2) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy azok a munkavállalók, akiknek élettársa a közelmúltban szült, az anya halála vagy munkaképtelensége esetén különleges szabadságot kapjanak, beleértve a szülési szabadság fel nem használt részét is.”

———————————–

További részletek:

———————————–

Közös vita – A nők munkakörülményei

A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítása
Jelentés: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Második jelentés a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
A szavazásra szerdán kerül sor

Bizonytalan munkahellyel rendelkező női munkavállalók

Jelentés: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Jelentéstervezet a bizonytalan munkahellyel rendelkező női munkavállalókról
[2010/2018(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

This entry was posted in 92/85/EEC, Amendment 50, Amendment 50 (Council Directive 92/85/EEC), At least two weeks, Council Directive 92/85/EEC, European Parliament, Fully paid, Magyar, Non-transferable, Non-transferable fully paid paternity leave of at least two weeks, Paternity leave. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s